Bliv fri for rotter !

Professionel rådgivning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Anerkendt af Miljøstyrelsen

R2-autorisation, opfølgningskursus

Tilmeldingen er altid åben !

Du skal blot gennemføre et opfølgningskursus før din autorisation udløber.

Hos NulRotter.dk er det ikke nødvendigt, at du tilmelder dig 3 eller 6 måneder før din autorisation udløber.

Er du landmand eller anden selvstændig erhvervsdrivende med en R2-autorisation har du med dette opfølgningskursus mulighed for fortsat at bekæmpe rotter og mus ved brug af visse kemiske bekæmpelsesmidler på din egen erhvervsejendom.


Kort om kurset

Bliv klædt på til at selv at udføre en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter og mus på din egen erhvervsejendom under hensyntagen til risikoen for primær- og sekundær forgiftning samt udvikling af resistens. Med en R2-autorisation får du mulighed for både at bekæmpe rotter og mus ved brug af fælder samt for at indkøbe, opbevare og bruge en række kemiske bekæmpelsesmidler.


Kursusindhold

  1. Lovgivning, herunder ændrede regler og retningslinjer inden for bekæmpelse, sundhed og sikkerhed, som har betydning for rottebekæmpelsen
  2. Biologi og adfærd
  3. Forebyggelse og bekæmpelse i praksis, herunder ny teknologi indenfor giftfri rottebekæmpelse
  4. Antikoagulanter og andre kemiske bekæmpelsesmidler, herunder resistens og forgiftninger
  5. Indberetning i den fælles offentlige rottedatabase, herunder hjælp til login
  6. Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler (MAB), herunder udstedelse af autorisation


Undervisningen tager udgangspunkt i de seneste 5 års udvikling inden for rottebekæmpelsen i Danmark.

Kurset omfatter ikke aflæggelse af prøve.


Gyldighed

Når du har deltaget i kursus indbetter Nulrotter.dk det til Miljøstyrelsen, som herefter giver dig besked i din e-Boks om, at du kan erhverve og købe din R2-autorisation i Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler (MAB).  Miljøstyrelsen opkræver et gebyr på 447 kr. ved udstedelse af en autorisation. Beløbet dækker Miljøstyrelsens omkostninger til drift af autorisationsordningen. Betaling af gebyret sker i MAB. R2-autorisation har en gyldighed på højest fem år. Autorisationen kan inden gyldighedsperiodens udløb fornyes for en ny femårig periode ved at gennemføre et opfølgningskursus.


Adgangskrav

Tilmelding på kursus til R2-autorisation, opfølgningskursus forudsætter at du er besiddelse af en R2-autorisation og at den udløber inden for et år. Du skal oplyse dit R2-autorisationsnummer ved tilmeldingen for at kunne deltage.

Vær også opmærksom på, at det kun er den tinglyste ejer af ejendommen, der kan opnå R2 autorisation til rottebekæmpelse.


Kursussted - onlinekursus

Et online opfølgningskursus er langt den letteste og billigste mulighed. Du kan deltage hjemmefra, hvilket gør det bekvemt og komfortabelt.

Du sparer både tid og penge og du bliver hurtigt klar til fortsat at give skadedyrene kamp til stregen.


Online kurser afvikles over Microsoft Teams som et virtuelt møde.

Det anbefales, at du har en rimelig internetforbindelse og benytter enten en computer tilsluttet en højtaler eller en tablet.

Derudover kræver det ikke noget konkret. Har du en mikrofon og/eller webcamera kan du med fordel anvende dette - alternativt kan du stille dine spørgsmål undervejs ved at anvende dit tastatur. Du kan i praksis godt deltage fra en telefon, men grundet den lille skærm, anbefales, at du benytter en computer eller en tablet. 

Kurset har en varighed på ca. 3,0 timer, inkl. pause og spørgetid, hvor du kan få konkret vejledning til netop din situation.


Kursuspris: 1.300 kr. + moms

Kursusprisen indeholder undervisning og materialer.

Onlinekurser er garantikurser. Et garantikursus er et kursus, hvor NulRotter.dk garanterer, at kursus vil blive afholdt, så længe der er mindst én deltager tilmeldt inden tilmeldingsfristen, jf. dog handelsbetingelserne.


Kursussted - tilstedeværelseskursus

Tilstedeværelseskurser afholdes på Bygholm Kursuscenter, Hattingvej 49, 8700 Horsens. Kurset har en varighed på ca. 6 timer, inkl. pause.

Kursusindhold svarer til et R2-autorisationskursus, dog uden aflæggelse af prøve.

P.t. planlægges kursusdage i 2. kvartal 2024 og 1. kvartal 2025 - ring og hør nærmere.


Kursuspris: 1.600,- kr. + moms

Kursusprisen indeholder undervisning, materialer samt forplejning.

Der skal være minimum 6 deltagere for at tilstedeværelseskurset afholdes.


Tilmelding

Tilmeldingen er altid åben!

Hos NulRotter.dk er det ikke nødvendigt, at du tilmelder dig 3 eller 6 måneder før din autorisation udløber.

Du skal blot gennemføre et opfølgningskursus inden din autorisation udløber.


Tilmeldingsfristen for onlinekurser er senest dagen før afholdelse af kursus.

Tilmeldingsfristen for tilstedeværelseskurser er senest 7 dage før afholdelse af kursus - medmindre andet aftales eller fremgår af tilmeldingssiden.


Når du tilmelder dig kursus, bekræfter du samtidig på tro og love, at du opfylder gældende adgangskrav.

Tilmelding foregår via tilmeldingsformularen eller ved direkte henvendelse på tlf: 50 70 59 99.

Du finder tilmeldingsformularen her...


Vil du vide mere?

Vil du vide mere om de specifikke bestemmelser om kurset kan du læse rottebekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1336 af 22. november 2023 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.Om NulRotter.dk

NulRotter.dk er en mindre kursus- og rådgivningsvirksomhed inden for forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Grundlagt i 2022 af Tommy Krogh Abrahamsen, der har mange års erfaring og ekspertise inden for området. Tommy har siden 2011 arbejdet som rottekonsulent og er aktiv i forskellige arbejdsgrupper om rotter, herunder Danmarks Miljøportal og Miljøstyrelsen. 


NulRotter.dk er anerkendt af Miljøstyrelsen som kursusudbyder og leverer altid uvildig og vidensbaseret rådgivning og konsulentbistand.

Kontakt

 
 
 
 
Jeg ønsker at modtage mails omkring tilbud og services
Jeg ønsker ikke at modtage mails omkring tilbud og services
 
 
NulRotter.dk

CVR-nr: 43168541

Autorisations-nr: 2023-R1-G-31043-23830

Copyright 2023 © Alle rettigheder forbeholdes

unsplash