Bliv fri for rotter !

Professionel rådgivning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

R2-autorisationskursus

Er du landmand eller anden selvstændig erhvervsdrivende, har du med en R2-autorisation mulighed for at bekæmpe rotter og mus ved brug af visse kemiske bekæmpelsesmidler på din egen erhvervsejendom.


Kort om kurset

Bliv klædt på til at selv at udføre en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter og mus på din egen erhvervsejendom under hensyntagen til risikoen for primær- og sekundær forgiftning samt udvikling af resistens. Med en R2-autorisation får du mulighed for både at bekæmpe rotter og mus ved brug af fælder samt for at indkøbe, opbevare og bruge en række kemiske bekæmpelsesmidler.


Kursusindhold

  1. Lovgivning 
  2. Biologi og adfærd
  3. Forebyggelse og bekæmpelse i praksis
  4. Antikoagulanter og andre kemiske bekæmpelsesmidler
  5. Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler (MAB)
  6. Afsluttende prøve


Kurset har en varighed på 7 timer, inkl. pauser og en afsluttende prøve.


Prøve

Prøven består i en afkrydsningsopgave med 30 spørgsmål. Varighed 30 minutter. For at bestå prøven må du have maksimum 8 fejl.

Af hensyn til risiko for fotografering af prøven må du ikke anvende mobiltelefon eller andre elektroniske hjælpemidler under prøven.

Har du brug for hjælp til oplæsning af prøven er dette muligt - giv blot besked om dette ved tilmelding. 

Du vil få besked om resultatet af din prøve umiddelbart efter kursus.

Hvis du ikke består prøven har du mulighed for at tage en ny prøve mod betaling af særskilt prøvegebyr (400,- kr. + moms).


Gyldighed

Når du har bestået prøven indbetter Nulrotter.dk det til Miljøstyrelsen, som herefter giver dig besked i din e-Boks om, at du kan erhverve og købe din R2-autorisation i Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler (MAB).  Miljøstyrelsen opkræver et gebyr på 447 kr. ved udstedelse af en autorisation. Beløbet dækker Miljøstyrelsens omkostninger til drift af autorisationsordningen. Betaling af gebyret sker i MAB. R2-autorisation har en gyldighed på højest fem år. Autorisationen kan inden gyldighedsperiodens udløb fornyes for en ny femårig periode ved at gennemføre et opfølgningskursus. Tilmelding til opfølgningskurset skal ske senest 6 måneder inden autorisationens udløb.


Adgangskrav

Tilmelding på kursus til R2-autorisation forudsætter dokumentation for, at du har gennemført en uddannelse eller et kursus, hvori følgende emner indgår:

  1. Lovgivning om kemikalier
  2. Arbejdsmiljø og personlige værnemidler
  3. Anvendelse af kemikalier, herunder læsning og forståelse af etiketter

Som eksempel kan nævnes at landmænd, der har sprøjtecertifikat, har adgang til kurset, men også andre kurser fx. kursus i gasning af skadedyr kan være adgangsgivende. Du skal medbringe dit sprøjtecertifikat, sprøjtebevis eller tilsvarende på kursusdagen for at kunne deltage.

Vær også opmærksom på, at det kun er den tinglyste ejer af ejendommen, der kan opnå R2 autorisation til rottebekæmpelse.


Tilmelding og kursuspris*

Når du tilmelder dig dette kursus, bekræfter du samtidig på tro og love, at du opfylder gældende adgangskrav.

Tilmelding foregår via tilmeldingsformularen eller ved direkte henvendelse på tlf: 50 70 59 99.

Du finder tilmeldingsformularen her...


Kursusprisen indeholder undervisning, materiale, afsluttende prøve samt forplejning.

Kursuspris: 2.400,- kr. + moms


Der skal være minimum 6 deltagere for at kurset afholdes.


Kursussted

Bygholm Kursuscenter, Hattingvej 49, 8700 Horsens

Kursusdato: 31. august 2024.

Vil du have en besked, når vi har fastlagt øvrige datoer er du velkommen til at kontakte os.


Vil du vide mere?

Vil du vide mere om de specifikke bestemmelser om kurset kan du læse rottebekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1336 af 22. november 2023 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Om NulRotter.dk

NulRotter.dk er en mindre kursus- og rådgivningsvirksomhed inden for forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Grundlagt i 2022 af Tommy Krogh Abrahamsen, der har mange års erfaring og ekspertise inden for området. Tommy har siden 2011 arbejdet som rottekonsulent og er aktiv i forskellige arbejdsgrupper om rotter, herunder Danmarks Miljøportal og Miljøstyrelsen. 


NulRotter.dk er anerkendt af Miljøstyrelsen som kursusudbyder og leverer altid uvildig og vidensbaseret rådgivning og konsulentbistand.

Kontakt

 
 
 
 
Jeg ønsker at modtage mails omkring tilbud og services
Jeg ønsker ikke at modtage mails omkring tilbud og services
 
 
NulRotter.dk

CVR-nr: 43168541

Autorisations-nr: 2023-R1-G-31043-23830

Copyright 2023 © Alle rettigheder forbeholdes

unsplash